PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ASKI İLANI (Çalkaya Mahallesi 13474 ada 5,6 parseller, 13478 ada 68 parsel, 13467 ada 161 parsel - 1/1000 Ölçekli İmar plan değişikliği)

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ASKI İLANI (Çalkaya Mahallesi 13474 ada 5,6 parseller, 13478 ada 68 parsel, 13467 ada 161 parsel - 1/1000 Ölçekli İmar plan değişikliği)