Pınarlı (Cihadiye) Mahallesi 579 ada 2 parsel sayılı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pınarlı (Cihadiye) Mahallesi 579 ada 2 parsel sayılı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği