Çalkaya Mahallesi 13461 ada 1, 5 ve 7 parsel, Macun 309 ada 1 parsel, 310 ada 1 parsel, 311 ada 2 ve 3 parsel, 312 ada 2 ve 3 parsel, 313 ada 1parsel, 314 ada 1parsel ve 14418 ada 1 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Çalkaya Mahallesi 13461 ada 1, 5 ve 7 parsel, Macun 309 ada 1 parsel, 310 ada 1 parsel, 311 ada 2 ve 3 parsel, 312 ada 2 ve 3 parsel, 313 ada 1parsel, 314 ada 1parsel ve 14418 ada 1 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı