Yapı Kontrol Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah. 28110 Sok. No:6  AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233 Dahili :171-172-173-174
 
Birim Müdürü : Ahmet ERDOĞAR
 
Müdür Dahili Numarası:170
 
 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

            Belediye Meclisimizin 01.07.2010 gün ve 68 sayılı kararı ile Yapı Kontrol Müdürlüğümüz; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, Plansız Alanlar Yönetmeliği, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tüm Yasal mevzuat hükümleri ile gereğini yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.

            BAŞLICA GÖREVLERİMİZ:

Hafta içi her gün 1 mobilize ekiple, hafta sonları ve resmi tatillerde ise Zabıta Müdürlüğü nöbetçi ekibi ile 21 Mahalle ve 7 Köyümüzde, toplam 685 Cadde ve Sokakta ruhsatsız yapılaşma faaliyetleri kontrol edilmektedir.

FİZİKSEL YAPI:     

Yapı Kontrol Müdürlüğü Aksu Belediyesi merkez binasında birinci katta olup; Müdürlük Makamı, Teknik Ekip odası ile Kontrol Ekibi ve Hukuk Takip işleri olmak üzere 3 oda da hizmet vermektedir.

ÖRGÜT YAPISI:

 

Adli Takip Bürosu

Denetim Bürosu

Teknik Büro

Yapı Kontrol Müdürü

 

SUNULAN HİZMETLER


 KAÇAK YAPILARIN ve YAPI EKLERİNİN YIKIMI

-  Aksu İlçe Belediyesi Sınırlarının Tamamında Arazi Kontrolü

-  Kaçak Yapıların Tespiti

-  Ruhsatsız (Kaçak) Yapıların Yıkımı (775-3194)

-  İmar Kirliliği Kapsamında Yapılan Suç Duyuruları


  (TCK 184)

-  Mühür Fekki İşlemleri


 BASİT TADİL ve ONARIM İZNİ

-   3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar

    Yönetmeliğinin 10.01.6.8 Maddesinde belirtilen Basit Tadil ve Onarım İzinlerini vermek

SAHİPSİZ VE METRUK BİNALARIN YIKIMI


 -  3194- 39 ve 40. Maddesine Göre Metruk Binaların Yıkımı

İNŞAATLARIN RUHSATLARINA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

-       İnşaat Denetim Çalışmaları

-       İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından bildirilen Ruhsata Aykırı İmalatların Denetlenmesi

ADLİ DAVALARIN TAKİBİ

-       Belediyemizce İmar Kirliliğinden dolayı Suç Duyurusunda bulunulan Kaçak Yapı sahipleri ile ilgili Mahkemelerde süren Davalarının takibi

VATANDAŞ ŞİKÂYET VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

AMAÇ VE HEDEFLER

Yapı Kontrol Müdürlüğünün amacı; Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşim alanları içinde ve dışında; modern Kent gelişimini sağlamak için, yapılan planlar doğrultusunda, İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına, ruhsat ve eklerine uygun, Depreme dayanıklı yapıların yapılarak bu alanlarda yaşanmasını sağlamaktır.

 

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Temel politikamız, İmar Kanunu ve ilgili Mevzuatlar çerçevesinde, Aksu halkının can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun yapılaşmayı sağlamaktır.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

a)    Planlı ve Ruhsatlı yapılaşmanın sağlanması için Arazi kontrol ve denetimlerimizi periyodik olarak yapmak,

b)    Can ve Mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Sağlıklı ve Çağdaş bir Aksu oluşturulması için Sorumluluk sahamızın tamamında Yapı Faaliyetlerini Denetlemek,

c)    Tasdikli projesine aykırı yapılan yapılara müdahale ederek faaliyetlerini durdurmak,

d)    Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan inşaatlar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem başlatıp Yapı Tatil Tutanakları düzenlemek, Belediye Encümenince yıkım ve para cezası kararlarının alınmasını sağlamak,

e)    Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları imara uygun hale getirtmek,

f)     Kaçak ve ruhsata aykırı inşaat yapan ve yaptıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,