Meclis Komisyon Üyeleri

Divan Katipliği(asil)     :Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ ile Özay KARABULUT, (Yedek) Hüseyin DEMİRKAPLAN ile Nedim DARICI


Meclis Başkan Vekili 1. : Nedim DARICI  Meclis Başkan Vekili 2. : Bilal DURMUŞ


Plan Bütçe Komisyonu : Nedim DARICI, Bilal DURMUŞ, Burhan ÇELİK, Osman SARI ve Kadir ŞAHBAZ


İmar Komisyonu          : Hüseyin DEMİRKAPLAN, Gülsevim BİLGİÇ YAVUZ, Hamza DENİZ, Emin ÇAĞLAR, Mustafa POYRAZ


Akdeniz Belediyeler Birliği (asil):  Nedim DARICI, (yedek) Bilal DURMUŞ