Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İletişim Bilgileri

Adres : Çalkaya Mah.28110 Sok. No:6  AKSU BELEDİYE SARAYI / ANTALYA
 
Telefon :  (0 242) 426 3049 - 426 2233
 
Birim Müdürü : Selda YAZICI
 
Müdür Dahili Numarası:137
 
Kültür ve Sosya İşler Müdürlüğü

 

a) Bölgemizin Sanatsal ve Kültürel mirasını korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak,

b) Modern Sanat dallarının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak

c) Kültür ve Sanatsal açıdan vatandaşımızın gelişimini sağlaması için Tiyatro, Gösteri,Türk Halk Müziği,Türk Sanat Müziği vs.gibi kursların açılmasını sağlamak.

d) Bölgemizdeki vatandaşlarımıza ülkemizin diğer bölgelerinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının tanıtımının sağlanması için geziler düzenlemek.

e) Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmesini sağlamak.

f) Bölgemiz halkının faydalanabileceği kütüphaneler kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap ve dokümanları sağlamak.

g) Bölgemizde yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik Eğitim, Kültür ve Sanat konularında yeni alanlar açmak ve bunların alt yapısının oluşturulmasını sağlamak.

h) Belediye sınırları içerisinde yaşayanlara dönük çeşitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel ihtiyacını karşılamak, sanatın özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkı da bulunmak, tiyatro sanatına ilgi duyan kişilere amatör ve profesyonel olarak bünyesinde çalıştırmak onların tiyatroya katılımlarını sağlamak .Türk tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına katkı sağlamak bünyesinde oluşturacağı eğitim birimleri ve programlarıyla gençleri eğitmek.

ı) 5393 sayılı Belediye kanununun 18/p bendine dayanarak yurt içindeki ve yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idareleri birlikleri ile karşılıklı işbirliği yaparak kardeş şehir ilişkileri kurmak kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek.

i) Kültür, sanat ve sosyal planları programlayıp gerçekleştirmek

j) Festivaller, fuarlar, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi, fuar ve gezi programları düzenlemek

k) Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Üniversiteler, resmi kurumlar, odalar, sivil toplum örgütleri, şair, yazar ve sanatçılarla işbirliği içinde kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak, katkı koymak, desteklemek,

l) Ülkemizin tarihi, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin hemşerilerimize tanıtılması amacıyla gezi programları düzenlemek,

m) Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin ve tarihi eserlerin korunmasına ve sahip çıkılmasına halkımızın hizmetine sunulması için projeler hazırlayarak uygulamak

n) Yetişkinlere, yaşlılara, engellilere, gençlere ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek

o) Birim personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlamak.

ö) Şeflikleriyle ilgili hizmete ilişkin işler konusunda personeli aydınlatmak, işlerin verimini arttırmak için yöntemler geliştirmek

p) Personelin devam ve çalışmalarını izlemek işlerin zamanında sonuçlandırılmasına çalışmak, servis faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların serviste muhafaza edilmesini sağlamak

i)Yaptığı tüm görevlerde Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve birim Müdürüne karşı sorumludur.