Hacıaliler Mah.13484 ada 9 parsel Askı ilanı

T.C
ANTALYA AKSU BELEDİYESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü
 

 

Konu: Askı İlan                                                                                                                                                                                                                                       31.10.2017    

 

ASKI İLANI

 

             Antalya İli, Aksu İlçesi, Hacıaliler Mahallesi 13484 ada 9 parseldeki orman alanının E:1.50, Yençok:5 kat yapılanma koşullarıyla lise alanına dönüştürülmesi; “Planlama alanında eğitim tesislerine ilave olarak yurt- pansiyon ve uygulama yapıları yapılabilir.” plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Aksu Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2017 tarih ve 870 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Başkanlığımızca ilanen duyurulur.