27.7 °C
Çarşamba
26 Nisan 2017
Kamu Hizmetleri Standartları

 

AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ VERİLMESİ

1. Dilekce

2. İş bitirme Tutanağı

3. Yapı Kontrolünün Yapılması (Yapının

Proje Eklerine Uygunluğunun Kontrolü)

4. Konut Röper Krokisinin Alımının

Yapılması (Harita Mühendisi)

5. Sığınak Raporunun Alınması (Projede

Varsa)

6. Asansör Ruhsatı Alınması (Projede

Varsa)

7. Yapı Ruhsat vizelerinin İmzalarının

Tamamlanması

a. Toprak Vizesi

b. Zemin Aplikasyon Vizesi

c. Temel Vizesi

d. Borum Vizesi

e. Subasman Vizesi

f. Kat Vizesi

g, Çatı Vizesi

h. Su Yalıtımı Vizesi

ı. Isı Yalıtımı Vizesi

j. Kanalizasyon / Fosseptik Vizesi

k. Mekanik Tesisat Vizesi

l. Elektrik / İletişim Tesisatı Vizesi

8. Yapı Ruhsat Vizesine Esas Raporların

(Beton Kırım Tutanağı, Kalıp Teslim

Tutanağı v.b.) Getirilmesi

9. Emlak Alım Vergisi İlişik Kesme Belgesi

10. SGK İlişiksizlik Belgesi

11. Vergi İlişiksizlik Belgesi

12. Harç ve Ücretler

13. Kurum,Vakıf,Dernek Tüzel Kişiliklerin yetki belgesi ve ya imza sirküsü

14. Bşb. Bld. İtfaiye daire Bşk. Yangın yönetmeliğine uygunluk yazısı

15. Mal sahipleri Taahhütnamesi

 

Tüm evrakların tamamlanıp teslim edilmesi halinde 5 İş günü.

2-

GENEL İSKAN BELGESİ VERİLMESİ

1-DİLEKÇE

2-APLİKASYON,TEMEL SUBASMAN VİZELERİNİN YAPILMIŞ OLMASI

3-PROJE MÜELLİFLERİNDEN ODA ONAYLI İŞ BİTİM RAPORU

4-TEDAŞTAN ELEKTRİK PROJESİNİN UYGUNLUĞUNA DAİR BELGE

5-İLÇE SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU(SIĞINAKLI BİNALAR İÇİN)

6-YAPI DENETİM İŞ BİTİM BELGESİ

7-ARSA SAHİPLERİNE AİT BORCU YOKTUR YAZISI(BLD.EML.MÜD.)

8-SSK DAN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ

9-KAMU TERKİ

10-13X18 CM  EBATINDAN BİNANIN HER CEPHESİNDEN 2ŞER FOTOĞRAF

11-B.ŞEHİR BLD.ALINMIŞ ASANSÖR UYGUNLUK RAPORU

12-01.07.2001 TARİHİNDEN İTİBAREN RUHSAT ALINAN İNŞAATLARDA  BAĞLI OLDUĞU TELEKOM MÜD.BİNA İÇİ UYGUNLUK YAZISI

13-İNŞAAT RUHSAT SÜRESİ 5 YILI GEÇENLER  RUHSAT YENİLEMESİ YAPMAK ZORUNDADIR.

14-ASAT RAPORU(ARITMA VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLI BÖLGELERDE)

15-SAĞLIK RAPORU

16-ÇED RAPORU

17-B.ŞEHİR BLD.İTFAİYE DAİRE BAŞK.UYGUNLUK ONAYI

18-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ HARCI

19-VERGİ DAİRESİ İLİŞİK KESME BELGESİ(HARÇ TAHSİLİ)

 

Tüm evrakların tamamlanıp teslim edilmesi halinde 5 İş günü.

3-

ÇAP

1-Aplikasyon Krokisi

2-Tapu kayıt sureti

3-Harç makbuzu

4-Kimlik Fotokopisi(Varsa Vekaletname)

Tüm evrakların tamamlanıp teslim edilmesi halinde 3 İş günü

4-

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI  VERİLMESİ

 

 1. Dilekçe
 2. Beyan Formu
 3. İş yerinin açılacağı yapıya ait iskan ruhsatı
 4. iş yerinin açılacağı yapıya ait tapu kayıt sureti
 5. kira kontratı (Noter onaylı olacak)
 6. emlak borcu yoktur yazısı(Belediyeden)
 7. şahıs ise 2 adet vesikalık resim
 8. oda kaydı(iş yerinin bulunduğu İl’e ait)
 9. şirket ise ana sözleşme imza sirküsü
 10. ustalık belgesi
 11. vergi levhası
 12. sabıka kaydı ( Kahve, internet kafe, otel , pansiyon ve içkili yer işletmecilerinden istenir.)
 13. itfaiye raporu veya 2 adet yangın tüpü (faturalı)
 14. sorumlu müdür sözleşmesi
 15. ÇED raporu
 16. emisyon izni
 17. katı atıkların geri dönüşümü ile lisanslı belgesi
 18. 1/50 ölçekli kroki
 19. yerleşim planı
 20. karayolu güvenliği açısından uygunluk raporu( karayolu kenarındaki iş yerleri için.)
 21. 2 adet plastik telli dosya
 22. deşarj izni
 23. bölge çalışma müdürlüğünün görüşü
 24. sağlık koruma bandı mesafesi uygunluğu
 25. umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kat mülkiyeti (zorunlu oy birliği) istenecek
 26. gıda üreten veya gıda ile ilgili yerlerden hijyeniklik raporu

Tüm evrakların tamamlanıp teslim edilmesi halinde 5 İş günü içinde;

Evraklar tam değil ise tamamlanması için 30 gün süre verilir

5-

Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi

1. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

2. Ses Ölçüm Raporu

3. Yetkilinin Onayı

Tüm evrakların tamamlanıp teslim edilmesi halinde 3 İş günü

6-

Nikah İşlemleri

 1. 5 er adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Renkli fotokopi kabul edilmez )
 2. Fotoğraflı nüfus cüzdanlarının asılları ve 1’er adet fotokopileri
 3. Nüfus Müdürlüğünden alınacak adres veya yerleşim belgesi
 4. Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örnekleri yeni tarihli (Yaşı küçük olanlar için vukuatlı olacak)
 5. Evlilik için sağlık raporu : (Sağlık raporları evrağı belediyeden alınacak)

a)       Testlerini kamu hastanelerinde yaptıranlar aynı hastanede onaylatacaklar.

b)       Özel sağlık kuruluşları ve laboratuarlar da yaptırılanlar da sağlık ocaklarında onaylatacaklar.

c)       65 Yaş üzeri olanlar Devlet Hastanesinden evlilik için heyet raporu alacaklardır.

 1. a) 18 yaşını doldurmamış olanlar anne – baba ve kimlikleri ile gelecekler.

b) 17 yaşını doldurmamış olanlar Adliye’den evlenme izin belgesi alıp anne – baba ve kimlikleri ile birlikte gelecekler.

 1. Dul ve Boşanmış bayanlar 300 gün (10 ay) süre içerisinde evlenemez. Evlenebilmesi için Adliye’den iddet Müddetinin kaldırılması gerekir. Alınacak belge müracaatta getirilecek.

Tüm evrakların tamamlanıp teslim edilmesinden sonra en fazla 3 iş günü içinde.

7-

Gelir tahsili İşlemleri

1. Mükellef Sicil Numarası

2. Mükellef Sicil Numarası Yok İse Sicil

Numarasını Verilebilmesi İçin TC Numarası yazılı kimlik

2 dakika içerisinde

8-

Giderlerin Ödenmesi

1-       Fatura

2-       Satın alma evrakları

3-       Banka Hesap Numarası

4-       Vergi Borcu Yoktur Yazısı (2000 TL ve Üzeri Ödemeler İçin)

 1 gün ile 45 gün içerisinde

9-

Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar

(4109 Sayılı Kanun)

1.Dilekce

2.Nüfus Cüzdanı

3.Müracaat Eden Adına Vukuatlı Nüfus Kaydı örneği

3. Asker adına İkametgah

4. Belediyeden temin edilecek 3 adet beyanname gerekli kurumlardan onaylatılacak

5. Müracaat eden Er evli ise Aile cüzdanı fotokopisi

Tüm evrakların tamamlanıp teslim edilmesinden sonra 15  iş günü içinde karara bağlanır.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

                                                                                                         

İlk Müracaat Yeri:

İsim                 :Ahmet AYDOĞMUŞ

Unvan              :Başkan Yardımcısı

Adres               : Aksu Belediye Başkanlığı

Tel                   :0 242 426 3049           

Faks                 :0 242 426 3083

İkinci Müracaat Yeri:

İsim                  : Hüseyin DEMİRKAPLAN

Unvan                : Başkan Yardımcısı

Adres                 : Aksu Belediye Başkanlığı

Tel                     : 0 242 426 3049

Faks                  : 0 242 426 3083